PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

Hotarari Consiliul local - 2018Denumire fisier Data Dimensiune Nr. descarcari Salveaza fisier
HCL 97/18.12.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta 113.62 kB 18
HCL 96/18.12.2018 p4 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 583.36 kB 21
HCL 96/18.12.2018 p3 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 1.07 MB 17
HCL 96/18.12.2018 p2 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 1.24 MB 15
HCL 96/18.12.2018 p1 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 1.42 MB 13
HCL 95/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, Anexele 2,3,4,5 1.73 MB 28
HCL 91/18.12.2018 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 decembrie 2018 205.35 kB 12
HCL 95/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, Anexa 1 897.15 kB 20
HCL 90/18.12.2018 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de al 436.56 kB 18
HCL 95/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 462.57 kB 20
HCL 94/18.12.2018 privind rezilierea unui contract de concesiune teren in suprafata de 1000mp , lot 233.72 kB 14
HCL 93/18.12.2018 privind propunerea schimbarii destinatiei in vederea demolarii a cladirii in care 891.9 kB 18
HCL 92/18.12.2018 privind aprobarea „Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2019” 680.45 kB 15
HCL 89/18.12.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS 427.41 kB 16
HCL 88/14.12.2018 privind modificarea HCL 67/2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate și a indic 421.95 kB 14
HCL 87/14.12.2018, privind implementarea proiectului „Amenajare teren de sport în sat Dumbrava, comu 606.36 kB 13
HCL 86/14.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Amenajarare teren 367.15 kB 423
HCL 85/14.12.2018 p5, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 617.78 kB 10
HCL 85/14.12.2018 p4, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 1.09 MB 13
HCL 85/14.12.2018 p3, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 1.29 MB 10
HCL 85/14.12.2018 p2, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 756.59 kB 12
HCL 85/14.12.2018 p1, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 1.33 MB 12
Proces verbal ședința CL 14.12.2018 106.5 kB 14
HCL 84/29.11.2018 privind modificarea si completarea Hotararii 19 din 22 octombrie 1999 privind apr 457.03 kB 18
HCL 83/29.11.2018 privind dezmembrarea unui teren care apartine domeniului public al comunei Timise 723.66 kB 16
HCL 82/29.11.2018 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018 191.07 kB 17
HCL 81/29.11.2018 privind trecerea din domeniul privat al comunei Timisesti in domeniul public al co 247.66 kB 20
HCL 80/29.11.2018 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local al comunei 208.32 kB 15
HCL 79/29.11.2018 p3 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unei suprafe 1.56 MB 18
HCL 79/29.11.2018 p2 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unei suprafe 963.38 kB 12
HCL 79/29.11.2018 p1 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unei suprafe 1.89 MB 10
HCL 78/29.11.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS 409.73 kB 14
HCL 77/29.11.2018 privind aprobarea dreptului de acces și utilizare a unor drumuri locale, comunale 387.6 kB 11
Proces verbal ședința CL 29.11.2018 174 kB 17
Proces verbal ședința CL 20.11.2018 71.5 kB 19
HCL 76/20.11.2018 privind modificarea limitei intravilanului comunei Timișești, sat Plăieșu 638.5 kB 16
HCL 75/30.10.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii nr 90 din 31.10.2017 privind însușire 255.57 kB 19
HCL 74/30.10.2018 privind aprobarea obiectivului de investiție „Construire rampă cale de acces în zo 236.72 kB 14
HCL 73/30.10.2018 privind aprobarea dreptului de acces și utilizare a unor drumuri locale și de expl 389.72 kB 14
HCL 72/30.10.2018 privind trecerea din domeniul public al comunei Timișești în domeniu privat al com 348.3 kB 16
HCL 71/30.10.2018 privind propunerea schimbării destinației lotului de teren în suprafața de 6248mp 826.07 kB 29
HCL 70/30.10.2018 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 septembrie 2018 188.77 kB 18
HCL 69/30.10.2018 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate 1.17 MB 22
Proces verbal ședința CL 30.10.2018 335.87 kB 20
HCL 68/09.10.2018 privind aprobarea demolării clădirii „Școala primară Zvorănești” din satul Zvorăne 282.7 kB 16
HCL 67/09.10.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici p 391.44 kB 17
Proces verbal ședința CL 09.10.2018 83.5 kB 33
Proces verbal ședința CL 28.09.2018 110 kB 21
HCL 66/28.09.2018 privind alegerea președintelui de ședință 105.82 kB 16
HCL 65/28.09.2018 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al c 278.79 kB 27
HCL 64/28.09.2018 p4, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018, Bugetul local 1.33 MB 24
HCL 64/28.09.2018 p3, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018, Bugetul local 1.06 MB 21
HCL 64/28.09.2018 p2, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018, Bugetul local 1.14 MB 20
HCL 64/28.09.2018 p1, privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2018, Bugetul local 1.83 MB 21
HCL 63/31.08.2018 privind modificarea si completarea Hotararii 19 din 22 octombrie 1999 privind apr 373.61 kB 25
HCL 62/31.08.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 284.53 kB 26
HCL 61/31.08.2018 privind aprobarea obiectivului de investiție „Modernizare drumuri satesti in loca 82.84 kB 15
HCL 60/31.08.2018 privind aprobarea obiectivului de investiție „Modernizare drumuri satesti in loca 209.74 kB 23
HCL 59/31.08.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Timisesti in Comi 220.25 kB 20
HCL 57/31.08.2018 privind organizarea licitatiei pentru inchirierea unui imobil din domeniul privat 351.92 kB 24
HCL 58/31.08.2018 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al comunei in consiliul de a 203.11 kB 21
HCL 56/31.08.2018 privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale pentrupersoanele jur 232.23 kB 21
HCL 55/31.08.2018 privind aprobarea participarii comunei Timisesti la “Programul de stimulare a inno 274.25 kB 21
HCL 54/31.08.2018 pentru modificarea Hotaririi Consiliului local al comunei Timisesti nr.47/2016 pr 204.22 kB 21
Proces verbal ședința CL 31.08.2018 429.37 kB 18
HCL 53/13.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, p6 , Anexa4, Lucrările de refac 118.96 kB 22
HCL 53/13.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, p5 , Bugetul local pe anul 2018 1.23 MB 23
HCL 53/13.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, p4 , Bugetul local pe anul 2018 1.14 MB 20
HCL 53/13.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, p3 , Bugetul local pe anul 2018 1.22 MB 20
HCL 53/13.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, p2 , Bugetul local pe anul 2018 913.1 kB 20
HCL 53/13.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, p1 , hotărâre, Bugetul local pe 1.31 MB 19
HCL 51/31.07.2018 p4, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2018, Contul de execu 1.57 MB 25
HCL 51/31.07.2018 p1, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2018, Contul de execu 1.62 MB 23
HCL 50/31.07.2018 p1, privind aprobarea vânzării prin licitație publică a bunului imobil „Brutărie” 1.04 MB 29
Proces verbal ședința CL 31.07.2018 296.62 kB 21
HCL 52/31.07.2018 privind validarea unui mandat de consilier local 495.16 kB 26
HCL 51/31.07.2018 p5, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2018, Contul de execu 1.3 MB 23
HCL 51/31.07.2018 p3, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2018, Detalierea chel 1.03 MB 25
HCL 51/31.07.2018 p2, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2018, Detalierea chel 1.71 MB 22
HCL 50/31.07.2018 p2, privind aprobarea vânzării prin licitație publică a bunului imobil „Brutărie” 1.63 MB 28
HCL 49/31.07.2018 privind aprobarea obiectivului de investiție „Vestiare sportive” la Școala din sat 234.82 kB 23
Proces verbal ședința CL 07.10.2018 324.4 kB 22
HCL 48/10.07.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii nr 90/31.10.2017 privind însușirea in 1.39 MB 29
HCL 47/10.07.2018 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de al 604.09 kB 26
HCL 46/10.07.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS 568.06 kB 25
Proces verbal sedința CL 06.22.2018 221.09 kB 32
HCL 45/22.06.2018 privind alegerea președintelui de ședință 146.11 kB 23
HCL 44/22.06.2018 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local înainte de 211.16 kB 27
HCL 43/22.06.2018 privind aprobarea modificării statutului de funcții pentru aparatul de specialitat 464.42 kB 27
HCL 42/22.06.2018 privind rezilierea unui contract de închiriere bunuri imobile din domeniul privat 344.04 kB 29
Proces verbal sedința CL 05.30.2018 810.27 kB 33
HCL 41/30.06.2018 p3, Caiet de sarcini și instructiuni pentru ofertanți, Anexa 2 la HCL 41/30.06.20 1.56 MB 32
HCL 41/30.06.2018 p2, Studiu de oportunitate, Anexa 1 la HCL 41/30.06.2018, privind aprobarea rapor 537.29 kB 32
HCL 41/30.05.2018 p1 privind aprobarea raportului de evaluare și vanzarea prin licitație publică a 505.77 kB 31
HCL 40/30.05.2018 p7 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2017, Co 595.06 kB 36
HCL 40/30.05.2018 p6 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2017, Co 1.46 MB 31
HCL 40/30.05.2018 p5 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2017, Co 636.74 kB 30
HCL 40/30.05.2018 p4 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2017, De 1.8 MB 33
HCL 40/30.05.2018 p3 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2017, pa 548.04 kB 31
HCL 40/30.05.2018 p2 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2017, pa 735.82 kB 30
2500 descarcari din 100 fisiere

Localizare Comuna timisesti