PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

Hotarari Consiliul local - 2020Denumire fisier Data Dimensiune Nr. descarcari Salveaza fisier
Proces verbal ședința CL 03.06.2020 371.57 kB 3
HCL 72/30.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 84.91 kB 1
HCL 71/30.06.2020 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020 115.18 kB 1
HCL 70/30.06.2020 privind aprobarea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 1917 din 22. 216.19 kB 1
HCL 69/30.06.2020 privind aprobarea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 56 din 06.01. 211.49 kB 1
HCL 68/30.06.2020 privind aprobarea unui act adițional la contractului de concesiune nr. 4998 din 06 205.44 kB 1
HCL 63/30.06.2020 privind modificarea contractului de concesiune nr. 4998 din 06.11.2015 282.71 kB 1
HCL 67/30.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul de 112.83 kB 1
HCL 66/30.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul de 117.27 kB 1
HCL 65/30.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul de 118.5 kB 1
HCL 64/30.06.2020 privind modificarea contractului de închiriere nr. 56 din 06.01.2016 451.89 kB 1
HCL 62/30.06.2020 privind abrogarea Hotărârii nr. 70/2017 privind reorganizarea comisiei speciale p 186.57 kB 1
HCL 61.2020 privind încetarea contractului de concesiune nr. 2118 din 30.09.2004 183.52 kB 1
HCL 60/30.06.2020 privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024 379.76 kB 2
HCL 59/30.06.2020 privind aprobarea Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 c 289.9 kB 3
HCL 58/03.06.2020 privind concesionarea spațiilor în care își desfășoară activitarea medicul de fami 599.9 kB 6
HCL 57/03.06.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 41 din 30.04.2020 privind scoaterea la licitatie 196.46 kB 3
HCL 56/03.06.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 40 din 30.04.2020 privind scoaterea la licitatie 199.42 kB 3
HCL 55/03.06.2020 privind prelungirea termenului de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare, î 193.22 kB 2
HCL 54/03.06.2020 privind prelungirea termenului de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare, î 192.86 kB 4
HCL 53/03.06.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 94 din 22 noiembrie 2019 privind trecerea din dom 113.73 kB 6
HCL 52/03.06.2020 pentru modificarea Hotărâii nr. 51 din 27 iunie 2019 privind însușirea inventarul 409.41 kB 5
HCL 51/03.06.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 6 din 31 ianuarie 2017 privind completarea “Inven 384.35 kB 5
Proces verbal ședința CL 26.05.2020 476.43 kB 4
Proces verbal ședința CL 30.04.2020 1.08 MB 7
HCL 50/26.05.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 41 din 30.04.2020 privind scoaterea la licitatie 1.17 MB 6
HCL 49/26.05.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 40 din 30.04.2020 privind scoaterea la licitatie 1.18 MB 4
HCL 48/26.05.2020 privind stabilirea locurilor și a condițiilor de desfășurare a activităților de co 838.96 kB 8
HCL 47/26.05.2020 privind acordarea unui mandat special 391.45 kB 8
HCL 46.26.05.2020 pentru modificarea art.2 al Hotărârii nr. 18 din 28 februarie 2020 privind instit 827.42 kB 5
HCL 45/26.05.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 31 din 31 martie 2020 privind predarea către Min 278.27 kB 5
HCL 44/26.05.2020 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 30 din 31 martie 2020 privind apro 373.93 kB 4
HCL 43/26.05.2020 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate 1.35 MB 9
HCL 42/26.05.2020 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2019 419.62 kB 4
HCL 41/30.04.2020 privind scoaterea la licitatie publică in vederea concesionării a unei suprafete d 1.89 MB 16
HCL 40/30.04.2020 privind scoaterea la licitatie publică in vederea concesionării a unei suprafete 1.9 MB 12
HCL 39/30.04.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 18/2020 privind instituirea taxei de habitat cu 208.68 kB 10
HCL 38/30.04.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de al 200.52 kB 9
HCL 37/30.04.2020 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 martie 2020 394.23 kB 10
HCL 36/30.04.2020 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2020 493.89 kB 9
HCL 35/30.04.2020 pentru aprobarea “Programului de lucrari privind buna gospodarire, curatenie si i 192.81 kB 12
HCL 34/30.04.2020 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale Timi 95.95 kB 10
HCL 33/30.04.2020 pentru alocarea de la bugetul local al comunei Timișești a sumei de 40.000 lei pri 248.39 kB 11
Proces verbal ședința CL 31.03.2020 383.94 kB 4
HCL 32/31.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 79.42 kB 22
HCL 31/31.03.2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratie 190.65 kB 26
HCL 30/31.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția “CONSTRUIRE ȘI 204.17 kB 22
HCL 29/31.03.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 9/2020 privind aprobarea raportului de evaluare s 193.88 kB 25
HCL 28/31.03.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 8/2020 privind aprobarea raportului de evaluare s 194.66 kB 22
HCL 27/31.03.2020 privind aprobarea utilizării sumei de 50.000 lei, din fondul de rezervă bugetară l 198.14 kB 22
HCL 26/31.03.2020 privind aprobarea modificarii statului de functii pentru aparatul de specialitate 94.08 kB 22
HCL 25/31.03.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 18/2020 privind instituirea taxei de habitat cu d 202.75 kB 23
HCL 24/31.03.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 16/2020 privind vânzarea fără licitație publică a 197.61 kB 19
Proces verbal ședința CL 28.02.2020 409.22 kB 24
HCL 23/28.02.2020 privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS r 195.78 kB 18
HCL 22/28.02.2020 privind actualizarea “planului de analiză și acoperire a riscurilor generatoare 102.03 kB 21
HCL 21/28.02.2020 privind acordul pentru execuția lucrărilor de decolmatare, regularizare si reprofi 193.33 kB 18
HCL 20/28.02.2020 privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanțelor profesion 104.76 kB 23
HCL 19/28.02.2020 privind modificarea Hotărîrii nr.90 din 31.10.2017 privind însușirea inventarului 404.6 kB 20
HCL 18/28.02.2020 privind instituirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare şi apro 782.15 kB 31
HCL 17/28.02.2020 pentru aprobarea obiectivelor privind colectarea selectivă a deșeurilor de pe raz 127.22 kB 18
HCL 16/28.02.2020 privind vânzarea fără licitație publică a unui teren in suprafață de 892 m.p., sit 206.9 kB 24
HCL 15/18.02.2020 privind aprobarea dreptului de acces si utilizare a unor drumuri locale, comunale 189.26 kB 20
HCL 14/18.02.2020 privind modificarea art.36 Tarifele pct. 3) din Dispozitiile Generale ale Contract 268.93 kB 17
HCL 13/18.02.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de al 195.48 kB 21
HCL 12/18.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 102.66 kB 18
Proces verbal ședința CL 18.02.2020 412.91 kB 18
HCL 11/29.01.2020 pentru modificarea Hotărârii nr.110 /2019 privind aprobarea dreptului de acces si 375.64 kB 25
HCL 10/29.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartiza 180.62 kB 19
HCL 9/29.01.2020 privind aprobarea raportului de evaluare si vanzarea prin licitatie publica a bunul 918.81 kB 22
HCL 8/29.01.2020 privind aprobarea raportului de evaluare si vanzarea prin licitatie publica a bunul 1.04 MB 23
HCL 7/29.01.2020 privind rezilierea unui contract de închiriere – teren in suprafata de 220m.p. situ 95.26 kB 20
HCL 6/29.01.2020 privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registr 174.05 kB 22
HCL 5/29.01.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 100/2019 privind stabilirea impozit 748.56 kB 20
HCL 4/29.01.2020 privind aprobarea modificarii statului de functii pentru aparatul de specialitate a 302.57 kB 29
HCL 3/08.01.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exe 47.48 kB 20
HCL 2/08.01.2020 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Timisesti a 38.48 kB 23
HCL 1/08.01.2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Timișești a 51.21 kB 19
957 descarcari din 78 fisiere

Localizare Comuna timisesti